Project omschrijving

Integrale veiligheid vraagt participatie

Begin december 2015 liep een bomdreiging op de TU Delft gelukkig met een sisser af. Het incident toont de diversiteit
van risico’s waarmee universiteiten vandaag de dag rekening moeten houden. Een brede risicobenadering is het uitgangspunt
voor het integrale veiligheidsconcept van de Delftse campus. Manager Integrale Veiligheid Ron Massink doet een
boekje open over veiligheidszorg als communityconcept.