Winkelpersoneel, verpleegkundigen, hulpverleners zoals politie, brandweer, ambulance-medewerkers of baliemedewerkers. Steeds vaker hebben deze en andere beroepsgroepen te maken met agressie. Welke maatregelen kunt u nemen om medewerkers te beschermen tegen agressie?

In het artikel van Frans Visser en Lies Thuring wordt geschetst op welke wijze de front-office medewerkers van organisaties zich beter kunnen weren tegen de -helaas- toenemende agressieve benadering van bezoekers en cliënten. Het gehele artikel is geplaatst in de uitgaven van FACTO Magazine en Security Management van maart 2016

Facto Magazine en Security Management maart 2016