Crisismanagement (trainingen en advisering)

Onze trainingen werken. Het gaat erom dat medewerkers op ieder niveau zich medeverantwoordelijk voelen voor de veiligheid van de eigen organisatie. Bewuste, goedgetrainde medewerkers maken de eigen organisatie veiliger en weerbaarder. Wij streven naar versterking van alle schakels. De trainingen worden toegesneden op de wensen van de opdrachtgever. Visser & Van de Ven traint mensen op risico’s. In onze trainingen ligt de focus op kennisvergroting, bewustwording, begrip en gedragsverandering. Als eindresultaat willen we een actieve veiligheidsbewuste gedragsverandering. Deze basishouding vormt de kern van al onze trainingen. Mensen maken het verschil. Belangrijkste doelstelling is dat medewerkers zich realiseren dat toegangspasjes of inlogcodes alleen niet genoeg zijn. Ze moeten zich realiseren dat hun gedrag bepalend is.

Visser & Van de Ven biedt trainingen
voor onder andere: 

– Crisismanagement en crisiscommunicatie
– Omgaan met agressie
– Hospitality voor front-office medewerkers

Wij spitsen de trainingen toe op de medewerkers van elk organisatieniveau: van concrete operationele trainingen en veiligheidsbewustzijn tot security managementtrainingen. We kunnen een specifieke training voor u opzetten, organiseren en uitvoeren.

Brochure Crisismanagement 

Om u uitgebreider te informeren over de verschillende aspecten van crisismanagement, kunt u hier onze brochure ‘Crisismanagement’ downloaden.