De crisismanagement trainingen van Visser & Van de Ven worden ook door Zorginstellingen meer en meer gevraagd. Vanaf deze maand zijn wij ook goed vindbaar in de digitale uitgave ‘Zorginstellingen’ (zie www.zorginstellingen.nl) van Vakmedianet. Onze brochure over crisismanagement kunt u ook vanuit onze website downloaden (www.visservdven.nl/crisismanagement).

Visser & Van de Ven biedt trainingen voor onder andere:

– Crisismanagement en crisiscommunicatie
– Omgaan met agressie
– Hospitality voor front-office medewerkers

Wij spitsen de trainingen toe op de medewerkers van elk organisatieniveau: van concrete operationele trainingen en veiligheidsbewustzijn tot security managementtrainingen. We kunnen een specifieke training voor u opzetten, organiseren en uitvoeren.

In onze trainingen ligt de focus op kennisvergroting, bewustwording, begrip en gedragsverandering. Als eindresultaat willen we een actieve veiligheidsbewuste gedragsverandering. Deze basishouding vormt de kern van al onze trainingen. Mensen maken het verschil.