Op 5 augustus jongstleden organiseerden de vereniging Young NVVK en Stichting Alumni Integrale Veiligheid een interactieve zomerborrel voor young professionals, werkend in het veiligheidsdomein. Veiligheidsorganisatie in een nieuwe stijl stond hierbij centraal. Zelfstandig opererende onderdelen zoals safety, security, ICT en sociale veiligheid kwamen hierbij samen in één integrale strategische beleidspositie.

Ondanks dat het een zomerse dag was middenin de vakantieperiode werd de bijeenkomst met een opkomst van meer dan 40 (veelal) jonge enthousiaste veiligheidskundig professionals goed bezocht. De aanwezigen hadden volop energie om gezamenlijk te werken aan een visie over integraal veiligheidsmanagement. Uiteraard was er daarna genoeg gelegenheid om te netwerken onder het genot van een drankje in de zon.

Omstreeks 15:30 uur heette dagvoorzitter Petra Scheffers iedereen welkom. Na een persoonlijke introductie en een toelichting op de agenda was het woord aan Ron Massink, manager Integrale Veiligheid van de TU Delft. Alle deelnemers hadden voorafgaand aan de bijeenkomst een reader ontvangen met informatie over integraal veiligheidsmanagement als community concept, geschreven door de heer Massink.

Tijdens de presentatie werd er onder meer gesproken over hoe de veiligheidsprofessional uitgedaagd kan worden om meer risico te nemen en om (meer) mee te denken met organisatiedoeleinden. Immers, ‘Amerika zou niet zijn ontdekt als er geen risico was genomen’.

De heer Massink resumeerde tot slot: ‘Binnen organisaties is de rode draad gericht op productie in combinatie met de kerndoelen. Een gedeelde visie over integraal veiligheidsmanagement is nog niet optimaal. Communicatie tussen partijen, stakeholders en domeinen laat nog te wensen over. Discussies gaan echter snel over barrières in plaats van over kansen. Onbekend maakt onbemind’

Er volgde een mooie afsluiting, met de woorden: ‘Ouderen spreken uit ervaringen, langdurig opgedaan gedurende een waardevolle loopbaan. De jeugd spreekt meer uit overtuiging. Dat geeft ruimte voor ambitie en innovatie.’